Privacyverklaring

Privacyverklaring Enderun Döner

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. Wij voldoen dan ook aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou betere services te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Als je bijvoorbeeld contact met ons zoekt via het contactformulier, verwerken we de volgende gegevens:

Naam;
Bedrijf;
E-mail;
Telefoonnummer;
Bericht.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Praktijk
We gebruiken je persoonsgegevens om contact met je op te nemen (op je eigen verzoek).

Marketing
We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Communicatie
We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons offertes en facturen en kunnen wij met je communiceren om je eventueel uit te nodigen deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag, zoekresultaten op onze website, de tijd die op verschillende pagina’s van onze website is bezocht, het internet van de website waar je vandaan komt, kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement
Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam of mailadres, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, managementrapportages en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, rechtshandhaving, e-marketing. We delen jouw gegevens:
– Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren of onze dienstverlening mogelijk te maken.
– In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen
– Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
– Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld je facturen niet hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
– Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
– Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.
Het delen van gegevens binnen ons bedrijf vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Jouw persoonsgegevens worden niet op de site opgeslagen, maar vanuit de website naar onze mail verstuurd. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door medewerkers van ons bedrijf, worden verwerkt in een databank, gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Mocht je je persoonsgegevens willen laten verwijderen bij ons, neem dan contact op met ons. Hierna verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld
i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten;
ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling;
iii) ter archivering van informatie over jouw account;
iv) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of
v) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen.
De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.

Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking
Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wil je weten welke gegevens wij over jou onze database hebben? Neem dan contact op met 085 877 0355.

Cookie verklaring
Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op jouw harde schijf zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van jouw als bezoeker. Deze anonieme gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en om aangeboden diensten persoonlijker te maken.