Genel hüküm ve koşullar

Genel hüküm ve koşullar

Enderun Döner Fabriek B.V.
Sürüm: 01032021

Madde 1: Genel

Aşağıdaki genel hüküm ve koşullarda, aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

Biz; biz: 

Enderun Döner Fabriek B.V.  (kvknr. 73067644), kayıtlı ofisi Oisterwijk'te ve iş yeri şu adreste bulunmaktadır Schijfstraat 13 B 5061KA, Oisterwijk adresinde.  

Müşteri: Bizden ürün satın alan, bizimle bir anlaşma yapan veya bizden fiyat teklifi isteyen veya teklif gönderdiğimiz diğer taraflar.

Şartlar ve koşullar: Sözleşme tarafları arasında geçerli olabilecek ve bu şekilde dosyalanan satış, teslimat, ödeme ve diğer koşullar kümesi.

Ürünler: Üretim süreçlerinden, hizmet nesnelerinden ve ticari mallardan elde edilen gelirler.

Bozulabilir ürünler:  Kuru gıdalar ve dondurulmuş veya günlük ve soğutulmuş ürünler ve gıda dışı ürünler kavramına dahil olmayan diğer ürünler.

Günlük ve soğutulmuş taze ürünler: Patates, meyve ve sebze (AGF), ekmek, fırın ürünleri, yumurta, kepçe ve kesme ürünleri gibi raf ömrü birkaç gün olan ürünler ve mikrobiyolojik bozulmayı, patojenik bakterilerin üremesini ve/veya kalite kaybını önlemek için soğuk tutulması gereken ürünler.

Et: Et, şarküteri, Mikrobiyolojik bozulmayı, patojenik bakterilerin üremesini ve/veya bozulmayı önlemek için soğutma gerektiren, raf ömrü birkaç gün olan tavuk, av hayvanları, kümes hayvanları ve balık.

Dondurulmuş gıdalar: Dondurulmuş ürünler, kuru gıda veya bozulabilir ve soğutulmuş ürünler kavramına girmeyen, ancak HACCP yönetmeliklerinde belirtilen sıcaklık gereklilikleri altında depolanması ve taşınması gereken bozulabilir ürünlerdir.

Toptan satış: İstisnalara tabi olmak üzere, ürünlerin toptancı tarafından toplandığı ve müşteri tarafından belirlenecek bir yere teslim edildiği toptan satışlar.

Self servis toptan satış: İstisnalar haricinde, ürünlerin alıcının kendisi tarafından toplandığı ve teslim alındığı toptan satışlar.

Anlaştık: Anlaşma, Alıcı tarafından kabul edilen ürün şeklindeki teklifimizle kurulur. Alıcı ile aramızda akdedilen her anlaşma, bu anlaşmada yapılan her değişiklik veya ekleme ve bu anlaşmanın hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin tüm (yasal) eylemler.

Madde 2: Uygulama kapsamı

2.1. Bu genel hüküm ve koşullar, tüm tekliflerimiz, faaliyet gösteren toptan satış işletmesinde gerçekleşen tüm işlemler (üçüncü taraflar bunların yürütülmesine dahil olsa bile) ve alıcının ürünleri kendisinin topladığı ve topladığı veya alıcı tarafından bizden alınan ürünlerin tarafımızdan alıcıya teslim edildiği tüm işlemler için geçerlidir.

2.2. Mevcut hüküm ve koşullardan zımnen veya açıkça bir veya daha fazla kez sapılması halinde, müşteri daha sonra akdedilen sözleşmelerle ilgili olarak bunlardan herhangi bir hak elde edemez.

Madde 3: Diğer koşullarla çatışma

3.1. Müşterilerimiz tarafından kullanılan hüküm ve koşullar, müşterimiz hüküm ve koşullarımızı kendi hüküm ve koşullarını ikame etme bildirimi ile açıkça reddetmedikçe ve biz bunu açıkça kabul etmedikçe geçerli olmayacaktır.

3.2. Tekliflerimizin metni ile genel hüküm ve koşullarımız arasında çelişki olması durumunda, tekliflerimizin metni geçerli olacaktır.

Madde 4: Teklifler/Teklifler

4.1. Teklifte kabul için bir son tarih belirtilmediği sürece, tüm tekliflerimiz her zaman yükümlülük içermez.

4.2. Bileşik bir teklif söz konusu olduğunda, teklifte yer alan malların bir kısmını, tamamı için teklif edilen fiyatın karşılık gelen bir kısmından teslim etme yükümlülüğümüz yoktur.

4.3. Teklifler yalnızca teklifte belirtilen miktarları kapsar ve tekrarlanan siparişler için otomatik olarak geçerli değildir.

Madde 5: Anlaşmaların akdedilmesi ve onaylanması

5.1. Sözleşmeler bizi yalnızca yazılı veya elektronik onayımızdan sonra veya verilen siparişe uygun olarak teslimat yaptıktan sonra bağlar.

5.2. İzahnamemizde ve resimler, kompozisyonlar, ağırlıklar vb. gibi diğer basılı materyallerde tarafımızca sağlanan veriler bağlayıcı değildir.

5.3. Telefonla verilen ve gerçekleştirilmeden önce müşteri tarafından yazılı ve/veya elektronik olarak teyit edilmeyen emirlerin yanlış yorumlanma riski müşteriye aittir.

Madde 6: İptal

6.1. Özel müşteri, 14 günlük yasal süre içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi iptal edebilir. İptal kesinlikle yazılı olarak yapılmalıdır.

6.2. Bir ticari müşteri, bizimle imzaladığı bir sözleşmeyi yalnızca sözleşmenin imzalanmasından sonraki 24 saat içinde yazılı olarak iptal edebilir.

6.3. Eğer müşteri bizimle yapılan bir sözleşmeyi iptal etmek isterse ve bu standart ürün yelpazemizin bir parçası olan ürünleri içeriyorsa, müşteri 100% tutarında bir iptal ücreti borçlu olacaktır.

günlük ve soğutulmuş ürünler için fatura tutarı (KDV hariç) ve bozulabilir ürünler için sözleşmeyle ilişkili fatura tutarının (KDV hariç) 50%'si.

6.4. Paragraf 1'de belirtilen şarta bir istisna olarak, standart ürün yelpazemizin bir parçası olmayan ürünlerin, yani Müşterinin talebi üzerine üretilen ürünlerin veya Müşteri için tarafımızdan başka bir yere sipariş edilen ürünlerin teslimatı için bir anlaşmanın iptali durumunda, Müşteri, sözleşmede yer alan fatura tutarının 100%'si tutarında (KDV hariç) bir iptal ücreti borçlu olacaktır.

6.5. Müşteri tarafından satın alınan/sipariş edilen ürünlerin teslim edilememesi durumunda, bu durum sözleşmenin iptali olarak kabul edilecektir.

Madde 7: Fesih; dağılma

7.1. Aşağıdaki durumlarda, müşteri ile akdedilen sözleşmeyi ve ilgili herhangi bir sözleşmeyi, tek bir yazılı bildirim yoluyla, tamamen veya kısmen derhal yürürlüğe girecek şekilde, yargı dışı olarak feshetme veya sona erdirme hakkına sahibiz:

- müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi;

- müşteri ödemenin (geçici) askıya alınması için başvurur veya ödemenin (geçici) askıya alınmasına karar verilir;

- Müşterinin iflasının açılması veya iflasının ilan edilmesi;

- alıcının işinin tasfiye edilmesi, alıcının mevcut işini bırakması veya alıcının işinin (kontrolünün) bir hisse işlemi veya başka bir şekilde devredilmesi;

- müşteriye karşı haciz konulması ve bunun sözleşmenin ifasını etkilemesi veya

- müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getiremeyecek durumda olması.

7.2. Sözleşmeyi feshetmemiz veya sona erdirmemiz halinde, müşteriye karşı olan talebimiz, artı faiz, zarar ve masraflar derhal muaccel olacak ve tamamı ödenecektir.

7.3. Müşteri, bizimle akdedilen bir sözleşmeyi tamamen veya kısmen iptal etme veya feshetme ya da o sırada kendisi temerrüde düşmüşse yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahip olmayacaktır.

Madde 8: Değişen koşullar

8.1. Müşterinin söz konusu işlem tutarı için kredibilitesi olmadığını herhangi bir şekilde öğrenirsek, aksine herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın, malları yalnızca teslimatta nakit olarak teslim etme veya peşin ödeme talep etme veya sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahip olacağız.

Madde 9: Fiyatlar ve ödeme

9.1. Aksi açıkça belirtilmedikçe, fiyatlarımız geçerlidir:

- Euro cinsinden;

- KDV ve devlet tarafından uygulanan diğer vergiler ve/veya ek ücretler hariçtir;

- tarafımızdan kullanılan minimum temel miktarlara dayanmaktadır;

- paketleme ve/veya ambalajlama maliyetleri hariçtir.

9.2. Tekliflerde tarafımızdan verilen fiyatlar, teklif tarihinde geçerli olan maliyet fiyatı faktörlerine dayanmaktadır.

9.3. Hammadde fiyatları, navlun oranları, yakıt fiyatları, işçilik maliyetleri veya ithalat veya ihracat vergileri gibi bir ürünün maliyetini belirleyen faktörlerden biri teklif tarihi ile teslimat tarihi arasındaki dönemde değişirse, maliyet fiyat artışının teklif veya teyit sırasında öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın, tüm bunlar ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, kararlaştırılan fiyatı buna göre ayarlama hakkına sahip olacağız. Yeni fiyatın kararlaştırılan fiyattan 5%'den daha fazla farklılık göstermesi halinde, Müşteri sözleşmeyi ücretsiz olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, tazminat yükümlülüğümüz olmayacaktır.

Madde 10: Miktarlar/ sapmalar

10.1. Müşteri tarafından sipariş edilen miktarlar, izin verilen sapmalara tabi olarak tarafımızca uygulanan minimum miktarlara/paketleme birimlerine göre otomatik olarak ayarlanacaktır.

10.2. Et, et ürünleri, tavuk, av hayvanları, kümes hayvanları, balık, patates, sebze, meyve, peynir ve diğer süt ürünleri teslimatları için sipariş edilen ağırlıkta 10%'lik bir sapmaya izin verilir.

10.3. Teslim edilen miktarlar tarafımızdan teslimat belgesinde belirtilecektir.

10.4. Müşterinin teslim edilen miktara itirazını teslim aldıktan sonra en geç 12 saat içinde ve günlük taze ve soğutulmuş ürünlerin teslim alınmasından sonra 6 saat içinde bize bildirmemesi halinde, teslimat belgesinde belirtilen miktarın teslim edilen miktarı doğru bir şekilde yansıttığı kabul edilecektir.

Madde 11: Teslim yeri ve şekli

11.1. Teslimat, müşteri tarafından belirlenen varış yerine yapılacaktır.

11.2. Teslimat için gerekli tüm veriler tarafımıza ulaşmadan teslimat süresi başlamayacaktır.

11.3. Tarafımızca belirtilen teslimat süreleri her zaman yaklaşık olacak ve hiçbir zaman kesin son tarihler olmayacaktır. Bu sürenin aşılması, teslimat süresi makul ve adil olma gerekliliklerine göre Müşterinin artık sözleşmeyi sürdürmesini gerektirmeyecek ölçüde aşılmadıkça, Müşteriye sözleşmeyi feshetme hakkı vermez. Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi, bu konuda müşterinin uğradığı herhangi bir zararı tazmin etme yükümlülüğümüzle sonuçlanmayacaktır.

11.4. Teslimatın gecikmesi durumunda, tarafımıza yazılı olarak temerrüt bildirimi yapılmalı ve dondurulmuş ürünler de dahil olmak üzere çabuk bozulan ürünler için en az 7 gün, taze veya soğutulmuş ürünler için 24 saat süre tanınmalıdır, meğerki makuliyet ve hakkaniyet söz konusu koşullar altında daha uzun bir süreyi haklı göstersin.

11.5. Her kısmi teslimat, kendisine bağlı tüm yasal sonuçlarla birlikte ayrı bir teslimat olarak kabul edilecek ve işlem görecektir.

11.6. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, normal, olağan ticari kalite tarafımızdan teslim edilecektir.

11.7. Müşteri, teslimat anından itibaren ürünlerden tamamen sorumludur. Bu durum, Müşterinin ürünleri Müşterinin (bir temsilcisinin) bulunmadığı bir zamanda teslim etmemizi talep etmesi durumunda da geçerlidir.

11.8. Bir önceki paragrafın hükümleri, müşterinin yokluğuyla bağlantılı olarak bize ürünleri teslim etmemiz için erişim izni verdiğimiz bir erişim anahtarı vermiş olması durumunda da geçerli olacaktır.

11.9. Ürünleri teslim ederken Müşterinin mülküne verilen zarardan, zarar kasıt veya ağır ihmalimizden kaynaklanmadıkça, asla sorumlu olmayacağız.

11.10. Ürünlerin alınmaması veya zamanında alınmaması durumunda, müşteri temerrüde düşecek ve bizim için ortaya çıkan tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 12: Taşımacılık

12.1. Nakliye şeklini biz belirleyeceğiz ve nakliye tarafımızdan belirlenen teslimat programına göre gerçekleşecektir. Müşteri farklı (daha pahalı) bir taşıma şekli talep ederse veya müşterinin hesabına olan koşullar nedeniyle teslimat yeri veya zamanı değişirse, bunun ek maliyetleri onun hesabına olacaktır.

12.2. Müşteri, yeterli yükleme ve boşaltma olanaklarını, mümkün olan en kısa bekleme süresini, yükleme ve boşaltma yerinin iyi erişilebilirliğini ve bizim için olağan taşıma araçlarını kullanma olanağını sağlamakla yükümlüdür. Yük taşıyıcılarının doğrudan tesisin ilk giriş kapısının arkasına yerleştirilmesi veya alınması mümkün olmalıdır.

12.3. Müşterinin talebi üzerine, ürünleri Müşterinin tesislerinin ilk giriş kapısının hemen arkasından başka bir yere teslim eder veya alırsak, yükleme ve boşaltmanın bu kısmı sırasında ortaya çıkan bozulma, kalite kaybı veya herhangi bir hasardan sorumlu olmayacağız.

12.4. Taşıma, Genel Taşıma Koşulları ve CMR Koşullarına tabi olacaktır.

Madde 13: Ambalajlama

13.1. Tek kullanımlık ambalajlar ürünlerimizin fiyatına dahildir. Yetkililer tarafından zorunlu tutulmadığımız veya tarafımızdan açıkça belirtilmediği sürece bu ambalajlar için depozito alınmaz.

13.2. Ürünlerimiz euro paletler veya bir palet havuzunun parçası olan paletler üzerinde teslim edilirse, aynı, hasarsız paletler teslimattan sonra bize iade edilmediği sürece bu paletleri ambalaj olarak ücretlendireceğiz.

13.3. Müşterilerimiz veya yetkili makamlar tarafından ürünlerimizin teslimatı üzerine (dış) ambalajların, artık malzemelerin vb. geri alınması istenirse, muhtemelen yerinde imha masrafları da dahil olmak üzere ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

13.4. Rulo konteynerler, kasalar, kutular, paletler ve benzerleri gibi ambalajlar, tek kullanımlık olmadıkları sürece, bunlar için herhangi bir depozito alınmasa bile bizim mülkiyetimizde kalacaktır. Ambalajın hasar görmesi veya kaybolması riski, malları Bize iade edene kadar Müşteriye aittir.

13.5. Müşteri, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, elindeki boş ambalaj malzemelerini mümkün olan en kısa sürede Bize iade etmekle yükümlüdür. Ambalajları geri alma yükümlülüğümüz yalnızca ambalajların iyi durumda, temiz olması ve atık ve artık malzeme içermemesi ve - rulo konteynerler söz konusu olduğunda - bunların Tarafımızca tedarik edilmiş olması halinde geçerli olacaktır.

13.6. İade edilecek boşlar ilgili kasalara ve kutulara ayrılmalıdır. Tasnif edilmemiş kasalar ve kutular iade edilirse, kasa/kutu başına bir tasnif ücreti talep edeceğiz.

13.7. Ambalajlar tarafımızdan tahsil edilen tutar (depozito) üzerinden geri alınacaktır. Fatura, ambalaj malzemesi depomuza iade edildikten sonra alacaklandırılacaktır. Küçük hasarlar ve kirli ambalajların veya atık veya kalıntı içermeyen ambalajların iadesi durumunda, tahsil edilen depozitodan daha azını yatırma hakkımızı saklı tutarız. Ciddi hasar durumunda, hiçbir tutar yatırılmayacak ve ambalaj malzemesi alıcının tasarrufunda olacak ve bu durum kendisine bildirilecektir.

13.8. Kendi taze kasalarını iade ederken yıkama ücreti alınacaktır.

Madde 14: Depolama

14.1. Müşteriye satılan veya müşteri tarafından sipariş edilen ürünleri depolamamız halinde, bu durum tarafımızca belirlenecek bir şekilde gerçekleşecek olup, bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemiz mümkün değildir. İlgili ürünler sigortalı da değildir. Müşteri bununla kendisi ilgilenmelidir.

Madde 15: Unvanın saklı tutulması

15.1. Tarafımızdan Müşteriye teslim edilen ürünler, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere tam olarak bize ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalacaktır, bu nedenle ödemelerin her zaman en uzun vadeli fatura ile ilgili olduğu kabul edilecektir.

15.2. Ürünler için ödeme yapılana kadar, Müşteri ürünleri masrafları ve riski kendisine ait olmak üzere iyi niyetle Bizim için tutacaktır. Müşteri, paragraf 1 hükümleri uyarınca tarafımızdan teslim edilen ürünlerin sahibi haline gelmediği sürece, müşterinin normal ticari faaliyetleri kapsamı dışında, ürünleri herhangi bir şekilde yabancılaştırma veya ipotek altına alma veya başka bir şekilde üçüncü tarafların kontrolüne verme yetkisine sahip olmayacaktır. Ürünleri yalnızca aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde kullanabilir veya tüketebilir

olağan iş akışı. Ürünlerin rehin verilmesi olağan iş akışına dahil değildir.

15.3 Müşteri, mülkiyet haklarımızı kullanmak için, uygun olduğu durumlarda, mallarımızın bulunduğu tüm yerlere girme hakkını bize şimdiden vermektedir.

Madde 16: Şikayetler

16.1 Alıcı, satın aldığı malları incelemeli veya teslimattan sonra mümkün olan en kısa sürede inceletmelidir. Bunu yaparken, alıcı özellikle teslim edilen malların sözleşmeye uygun olup olmadığını kontrol etmelidir, yani:

- Doğru ürünlerin teslim edilip edilmediği;

- Teslim edilen ürünlerin miktar olarak mutabık kalınana uygun olup olmadığı;

- Teslim edilen ürünlerin kalite gerekliliklerini ve sıcaklık ve hijyen standartlarını karşılayıp karşılamadığı veya bunların eksik olması durumunda normal kullanım ve/veya ticari amaçlar için belirlenebilecek gereklilikler.

16.2. Şikayetler, iddia edilen bir kusurun fark edilmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede Müşteri tarafından Bize bildirilmelidir.

Teslimat sırasında tespit edilebilen kusurlar (eksiklikler ve/veya görünür hasarlar dahil) alıcı tarafından irsaliye veya teslimat belgesi üzerinde belirtilmelidir.

Bozulabilir ürünler ve gıda dışı ürünler için, hemen fark edilmeyen kusurlarla ilgili şikayetler, teslim alındıktan sonraki 24 saat içinde yalnızca telefonla bize bildirilmelidir. Taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ürünler için, hemen fark edilemeyen kusurlarla ilgili şikayetler, ürünlerin teslim alınmasından sonraki 12 saat içinde yalnızca telefonla bize bildirilmelidir.

16.3. Ürünlerin teslim alınmasından sonra irsaliye veya makbuz üzerinde kusurlar, eksiklikler veya hasarlı ambalaj ve/veya paketlemeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamışsa, bu durum alıcının ürünleri her halükarda en geç teslimat sırasında sağlam ve hasarsız bir şekilde teslim aldığına dair tam bir kanıt teşkil edecektir.

16.4 Tarafımızdan gönderilen faturalara ilişkin şikayet süresi 7 gün olacaktır. Bu süre içinde faturaya karşı herhangi bir itirazda bulunulmamışsa, faturanın bizimle yapılan temel işlemi doğru bir şekilde yansıttığı kabul edilecektir.

16.5. Bu maddede belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra, Müşteri sırasıyla teslim edilen malları veya faturayı onaylamış sayılır. Böyle bir durumda, şikayetler artık tarafımızdan dikkate alınmayacaktır.

16.6. Bir talebi soruşturuyor olmamız, otomatik olarak konuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul ettiğimiz anlamına gelmez.

16.7. Tarafımızdan teslim edilen ürünlerde alışılagelmiş renk, kalite, şekil, ağırlık ve benzeri sapmalar ve Müşterinin geçerli taşıma talimatlarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Tarafımızdan teslim edilen ürünlerde meydana gelen hasarlar şikayet konusu olmayacaktır.

16.8. Şikayetlerin ilgili olduğu ürünler, kusurların tespit edildiği durumdaki halleriyle Tarafımızca incelenmeye hazır olmalıdır. Şikayet hakkı, açık onayımız olmadıkça veya bir üretici garantisinin geçerli olduğu dayanıklı tüketim mallarıyla ilgili olmadıkça, müşteri satın alınan malları kullanıma soktuktan, işledikten veya işlettikten veya üçüncü taraflara tedarik ettikten sonra sona erecektir.

16.9. Bizimle bir iade düzenlemesi üzerinde anlaşmaya varılmışsa, ürünleri geri almadan önce bize iade edilecek ürün miktarı yazılı olarak bildirilmelidir. Günlük taze ve dondurulmuş ürünler asla geri alınmayacaktır.

16.10. Şikayetlerin teslim edilen ürünlerin bir kısmıyla ilgili olması, teslim edilen partinin böyle bir durumda makul bir şekilde kullanılabilir olarak kabul edilemeyeceği durumlar haricinde, tüm partinin reddedilmesi için bir neden olamaz.

16.11. Müşteri haklı bir şikayette bulunduysa, masrafları bize ait olmak üzere reddedilen ürünü değiştirme veya reddedilen ürün için müşterinin borçlu olduğu fiyata eşit bir tutarı müşteriye alacaklandırma seçeneğine sahip olacağız. Bundan kaynaklanan zararlar tarafımızdan tazmin edilmeyecektir.

Madde 17: Ödeme

17.1. Faturalarımızın ödemesi, aksi yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda açıkça kararlaştırılmadıkça, fatura ettiğimiz para biriminde ve teslim alındıktan sonraki 14 gün içinde yapılacaktır.

17.2. Kararlaştırılan ödeme süresinin sona ermesinden itibaren 14 gün içinde ödeme yapılmazsa, temerrüt bildirimi veya celpname gerekmeksizin Müşteri kanunen temerrüde düşmüş olacaktır. Bu durumda, mahkeme dışı tahsilat masrafları da muaccel olacaktır. Yargısız tahsilat masrafları, asgari 40,00 Euro (KDV hariç) olmak üzere, ödenmemiş fatura tutarının 15 %'si olarak sabitlenecektir. Alıcının tüketici olması halinde (yani bir meslek veya işin icrası için hareket etmemesi halinde), yargısız tahsilat masrafları en fazla 'Yargısız Tahsilat Masraflarının Tazminine İlişkin Kararname'de öngörülen oran kadar olacaktır."

17.3. Temerrüdün başladığı andan tam ödeme gününe kadar Müşteri, yasal faiz yıllık 12%'yi aşmadığı sürece, ödenmemiş fatura tutarı üzerinden aylık 1% veya bir ayın bir kısmı için temerrüt faizi borçlu olacaktır, bu durumda yasal faiz ödenecektir.

17.4 Müşteri tarafından yapılan ödemeler, diğer taraf ödemenin daha sonraki bir faturayla ilgili olduğunu belirtse bile, öncelikle ödenmesi gereken tüm faiz ve masrafları ve ardından vadesi en uzun olan faturaları kapatmaya hizmet edecektir.

17.5. Girişimci, borç tahsilatı ile ilgili konuları Debtt B.V., De Oude IJssel 3, 8253 PV Dronten, KvK 82929823'e devredecektir.

Madde 18: Tazminat/uzlaşma

18.1. Sözleşmeyle bağlantılı olarak ödenmesi gereken veya talep edilecek tutarları, herhangi bir bonus tutarı da dahil olmak üzere müşteri tarafından ödenmesi gereken veya borçlu olduğumuz tutarlardan mahsup etme hakkına sahip olacağız.

Madde 19: Mücbir sebepler

19.1. Bu genel hüküm ve koşullarda mücbir sebep, kanun ve içtihatlarda anlaşılanlara ek olarak, tedarikçimizin mücbir sebepleri ve/veya grevler de dahil olmak üzere, bizim etkileyemediğimiz ancak yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi engelleyen, öngörülen veya öngörülemeyen tüm dış nedenler anlamına gelir.

19.2. Tarafımızdan kaynaklanan mücbir sebep durumunda, sözleşmenin ifası, mücbir sebep durumu sözleşmeyi ifa etmemizi imkansız kıldığı sürece askıya alınacaktır. Kalıcı mücbir sebep durumunda, müşteriye herhangi bir zarar tazmin etme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacağız.

19.3. Tarafımızdaki mücbir sebep durumu bozulabilir ürünlerin teslimatı için bir haftadan, günlük taze ve soğutulmuş ürünlerin teslimatı için 24 saatten uzun sürerse, müşterimiz mücbir sebep süresi boyunca gerçekleşmesi gereken teslimatları ücretsiz olarak, ancak uğradığı herhangi bir zarar için tazminat talep etme hakkı olmaksızın iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Madde 20: Garanti

20.1. Bu genel hüküm ve koşullarda belirtilen sınırlamalara tabi olarak, tarafımızdan teslim edilen ürünlerin sağlamlığını, bu ürünlerin kullanımı ve depolanması ile ilgili talimatlara kesinlikle uyulması koşuluyla garanti ediyoruz.

Madde 21: Sorumluluk ve tazminat

21.1. Ürünlerin teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi, kusurlu ürünlerin teslim edilmesi veya tarafımızca Müşteriye sağlanan hizmetlerin bir sonucu olarak Müşterinin uğradığı zarara ilişkin sorumluluğumuz, söz konusu zarar kasıt veya ağır ihmalimizden kaynaklanmadığı sürece, söz konusu ürünlerin ve/veya hizmetlerin fatura değeri ile sınırlı olacaktır. Bu, Madde 16 hükümleri uyarınca sorumluluğun daha fazla sınırlandırılmasını etkilemez.

21.2 Hiçbir koşul altında, ciro kaybı veya kar kaybı gibi dolaylı zararlar için tazminat ödemekle yükümlü olmayacağız.

21.3. Fatura bedelini geri ödemek yerine, hatalı ürünleri değiştirmeyi seçmekte serbestiz.

21.4 Müşteri, müşterinin eylemlerinin veya ihmallerinin sonucu olduğu ölçüde üçüncü taraf taleplerine karşı ve müşteriye karşı sorumluluk ve tazminat ödeme yükümlülüğünü hariç tuttuğumuz zararlarla ilgili üçüncü taraf taleplerine karşı bizi tazmin edecektir.

21.5. Üçüncü taraf sorumluluğu ve ürün sorumluluğu ile ilgili olarak sigortacılarla sigorta anlaşmaları yaptık. Bu sigorta poliçelerinde, normalde bizimle yapılan sözleşmelerden kaynaklanabilecek riskleri teminat altına aldık.

Bu bilgi, müşterilerimizi, özellikle tarafımızdan sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin sonucu olan veya olabilecek zararlar için kendilerini yeterli ve aynı şekilde sigortalama yükümlülüğünden kurtarmaz.

21.6. Yardımcı kişilerin neden olduğu zararlardan, bu kişilerin kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanmış olsa bile sorumlu olmayacağız.

21.7. Ürünlerin tarafımızdan yerleştirildiği yer de dahil olmak üzere, ürünlerin yüklenmesi ve/veya boşaltılması sırasında veya sonucunda meydana gelen hasarlar için, tarafımızdan kaynaklanan ağır kusur veya ağır ihmal durumları haricinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

21.8. Ürünlerimiz bir son kullanma veya son kullanma tarihi ile işaretlendiği sürece, bu ürünlerin son kullanma veya son kullanma tarihinden sonra tüketilmesi veya kullanılması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

21.9. Alıcı, üzerinde son kullanma veya son kullanma tarihi belirtilen ürünlerin bu tarihin sona ermesinden sonra işlenmediğinden emin olmalıdır.

Müşteri, ürünlerimizin son kullanma tarihinden sonra müşteri tarafından işlenmesi, kullanılması veya tüketilmesi durumunda, tüketim veya kullanımdan kaynaklanan zararlar için üçüncü taraf taleplerine karşı bizi açıkça tazmin eder.

21.10. Ürünlerin (dahili) nakliyesi ve depolanması sırasında alıcı, HACCP standartları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve depolama yönetmeliklerine uygun hareket etmelidir, aksi takdirde ürünlerdeki kusurlardan (kaynaklanan hasarlardan) dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Alıcının kendi sektöründe kendi Hijyen Kodunu uygulaması durumunda, alıcı bizi yazılı olarak bilgilendirecektir.

Madde 22: Hükümlerin etkisizliği

22.1. Bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen bağlayıcı olmadığının mahkemece tespit edilmesi halinde, bu durum bu hüküm ve koşulları başka şekilde etkilemeyecektir.

Madde 23: Hakların devri ve kaybedilmesi

23.1 Sözleşmeler kapsamındaki haklarımızın tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devretme yetkisine sahibiz.

23.2. Bize karşı herhangi bir hak talebi, söz konusu hak talebinin tarafımıza ulaşmasından itibaren 12 ay içinde mahkemeye taşınmazsa zaman aşımına uğrayacaktır.

Madde 24: Dijital veriler ve gizlilik

24.1 Bir sözleşme imzalandığında, müşterinin verilerini bir dosyaya kaydederiz. Bu dosya aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

- hizmetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla (ürünlerimizi teslim etmek gibi);

- (diğer) ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında mümkün olan en iyi bilgileri sağlamak gibi pazarlama ve satış faaliyetleri amacıyla;

- Pazar araştırması amacıyla;

- Hem istatistiksel hem de şirket bazında analizler için.

24.2 Hizmetlerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu durumlar dışında müşteri verilerini üçüncü taraflara vermeyiz. Bu gibi durumlarda, söz konusu verilerin kullanımına ilişkin onay, tanımlanan amaçla sınırlıdır.

24.3 Veri işlemenin kontrolörü Enderun Döner Fabriek B.V.'dir. Müşteri istediği zaman ve hiçbir ücret ödemeden verileri hakkında bilgi edinebilir ve isterse bunları değiştirebilir. 

24.4 Müşteriler, ticari verileriyle ilgili tüm değişiklikleri zamanında bildirmekle yükümlüdür.

Madde 25: Şikâyet prosedürü

25.1 Girişimci, yeterince duyurulmuş bir şikayet prosedürüne sahip olacak ve şikayeti bu şikayet prosedürüne uygun olarak ele alacaktır;

25.2 Sözleşmenin ifasına ilişkin şikayetler, müşteri kusurları tespit ettikten sonra, tam ve açık bir şekilde tanımlanarak makul bir süre içinde girişimciye sunulmalıdır;

25.3. Girişimciye iletilen şikayetler, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde yanıtlanacaktır. Bir şikayetin öngörülebilir şekilde daha uzun bir işlem süresi gerektirmesi halinde, girişimci 14 günlük süre içinde bir alındı bildirimi ve müşterinin daha ayrıntılı bir cevabı ne zaman bekleyebileceğine dair bir gösterge ile yanıt verecektir;

25.4. Şikayetin karşılıklı anlaşma yoluyla çözülememesi halinde, uyuşmazlık çözümüne elverişli bir uyuşmazlık ortaya çıkacaktır.

Madde 26: Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

26.1. Tüm tekliflerimiz ve bizimle yapılan tüm işlemler, her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın ve her ne sebeple olursa olsun, münhasıran ve yalnızca Hollanda yasalarına tabi olacaktır. Uluslararası Mal Satımına İlişkin BM Sözleşmesi'nin (Viyana: CISG) uygulanabilirliği açıkça hariç tutulmuştur.

26.2 İş yerimizin bulunduğu yerdeki mahkeme, bizimle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Bununla birlikte, bir anlaşmazlığı karar için müşterimizin iş yerindeki yetkili mahkemeye sunma hakkına sahip olacağız.

Madde 27: Değişiklik maddesi

27.1. Girişimci, genel hüküm ve koşulları tek taraflı olarak ve müşterinin onayı olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar;

27.2. Bu hüküm ve koşullarda yapılan değişiklikler, ancak uygun bir şekilde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve bir teklifin süresi boyunca geçerli değişiklikler olması durumunda, müşterinin en lehine olan hüküm geçerli olacaktır.

Madde 28: Koşulların yeri

28.1. Bu genel şartlar ve koşullar tarafımızdan .......... adresinde Ticaret Odası ofisinde dosyalanmıştır. En son dosyalanan sürüm veya bizimle yapılan işlemin sonuçlandığı tarihte geçerli olan sürüm her zaman geçerli olacaktır. Bu genel hüküm ve koşullar ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.